Undersökning: Finländare litar på dubbdäck

22.5.2013

Enligt en färsk undersökning litar finländarna på dubbdäck: 81 % av finnarna anser dubbdäcken vara bästa valet för vinterförhållandena i Finland. Finnarna vill inte heller ha ytterligare reglering av användningen av dubbdäck och stöder inte ett dubbförbud. Bara sju procent stöder helt och hållet förbud mot att använda dubbdäck och 84 % anser att den nuvarande regleringen är bra.

Enligt undersökningen är trafiksäkerheten den viktigaste faktorn som avgör finländarens val av däck. De viktigaste faktorerna i valet av vinterdäck är körförhållanden, ett bra väggrepp särskilt på isiga vägar samt egen och passagerares säkerhet. Dessa faktorer är viktiga i synnerhet bland dem som använder dubbdäck. För dem som använder friktionsdäck är de viktigaste orsakerna till val av däck körförhållanden, körerfarenhet, säkerhet och buller från däcken.

Centrala problem i trafiken anses vara bristfälligt vägunderhåll, dålig trafikkultur samt trafikolyckor eller risk för dessa.

Enligt undersökningen använder 84 % av finnarna dubbdäck. Friktionsdäck är vanligare i huvudstadsregionen än i övriga landet (27 %) och sällsyntare på landsbygden (4 %). Trots detta har ungefär tre till fyra av huvudstadsregionens bilförare dubbdäck.

”I Finlands växlande väglag betonas säkerheten och därför litar man på dubbdäck. Därför är de det absolut bästa valet. På isiga vägar har friktionsdäck en betydligt längre bromssträcka än dubbdäck. Enligt en undersökning som Svenska Trafikverket lät utföra år 2010 minskar användningen av dubbdäck under vinterförhållanden trafikolyckorna med dödlig utgång 42 % i jämförelse med dubbfria däck.”, säger Jarmo Nuora, ordförande för Autonrengasliitto.

Finlands dubbdäckstillverkning styrs av världens strängaste lagstiftning. ”Förordningen om förbättring av trafiksäkerhet och miljövänlighet hos dubbdäck träder i kraft i Finland i juli i år. I och med denna uppskattar vi att slitaget på vägarna kommer att vara en fjärdedel mindre än tidigare”, fortsätter Nuora.

Syftet med undersökningen var att utreda bilisternas åsikter om vinterdäck och faktorer som påverkar valet av dessa. Undersökningen besvarades av 428 finska bilister och verkställdes på uppdrag av undersökningsföretaget Consumer Compass Nastainfo-projektet i månadsskiftet mars–april 2013.

Ytterligare information:

Jarmo Nuora, ordförande för Autonrengasliitto, jarmo.nuora@rengasnuora.fi, 040 557 56 90

Ytterligare information om Nastainfo:

Roope Kemppainen/Scason Oy, roope.kemppainen@scason.fi, 02 276 96 96

Simo Pirttimäki/Tikka Spikes Oy, simo.pirttimaki@tikkaspikes.fi, 050 589 42 01

Mikko Salakari/Turvanasta Oy, mikko.salakari@turvanasta.com, 02 276 68 82

Länkar

Mer på webben