Aktuella


Undersökning: Finländare litar på dubbdäck

22.5.2013

Enligt en färsk undersökning litar finländarna på dubbdäck: 81 % av finnarna anser dubbdäcken vara bästa valet för vinterförhållandena i Finland. Finnarna vill inte heller ha ytterligare reglering av användningen av dubbdäck och stöder inte ett dubbförbud. Bara sju procent stöder helt och hållet förbud mot att använda dubbdäck och 84 % anser att den nuvarande regleringen är bra.

Läs mer

Vidare undersökningar behövs om förhållandet mellan gatudamm och dubbdäck

21.5.2013

Det färska Nasta-undersökningsprogrammet utredde att knappt hälften av gatudammet uppstår ur damm som däcken bildar på vägytor. Undersökningen har utförts i specifika testförhållanden utanför centrum, utan upprepningar under flera vintrars tid. Test- och väderleksförhållandena har stor inverkan på resultaten, vilket gör en heltäckande bedömning till en utmaning.

Läs mer

Det finns ingen särskild anledning till att särskilt begränsa användningen av dubbdäck i Helsingfors.

1.5.2013

En förordning för effektiverad trafiksäkerhet och miljövänlighet träder i kraft i Finland i sommar.

Läs mer

Länkar

Mer på webben