Liikennemelua ei ratkaista renkailla

Tutkimusten mukaan kaupunkinopeuksissa merkittävin melun aiheuttaja on moottori – ei renkaat.

Liikennemelu on monimutkainen kokonaisuus, joka syntyy useasta eri tekijästä. Näitä ovat mm. liikennevirran koostumus, tien päällyste, kuljettajien ajotapa, ajoneuvojen renkaiden ominaisuudet, nopeusrajoitus ja sääolot. Myös yksittäisen ajoneuvon aiheuttama melu on monen tekijän summa, joista moottori on merkittävin kaupunkinopeuksissa.

Liikennemeluun on haettu parannusta ns. hiljaisesta asfaltista, joka vaimentaa rengasmelua. Sen hyödyt ovat kuitenkin varsin rajalliset kaupunkialueella, jossa moottorimelun merkitys korostuu. Hiljaisen asfaltin haasteita ovat myös tavallista korkeampi hinta sekä nopeampi kuluminen kaikilla rengastyypeillä.


Ajattelemisen aihetta

Melu, jonka tie aiheuttaa lähiympäristössään on riippuvainen monista eri seikoista. Meluun vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa:

  • liikennevirran koostumus ja erityisesti raskaiden ajoneuvojen osuus siitä
  • tien päällyste
  • kuljettajien ajotapa erityisesti alhaisilla nopeuksilla
  • ajoneuvojen renkaiden ominaisuudet (paine, koko, lämpötila, pintakuvio, pintamateriaali)
  • nopeusrajoitus
  • sääolot (tien pinnan lämpö ja kosteus, tuuli)
  • tien geometria (pituuskaltevuus, liittymät)
  • liikenneohjaus (liikennevalot)

Lähteet:

Hiljaiset päällysteet – Tuotevaatimukset ja mittarit Teknillisen korkeakoulun tielaboratorion julkaisuja 2003.