Ajankohtaista


Hengitysliiton vinkkejä katupölyn vähentämiseen

15.4.2018

Hengitysliiton hyviä käytäntöjä vinkkejä katupölyn vähentämiseen.

Pääkaupunkiseudun katupölykausi on aikaisempia vuosia pahempi

14.4.2018

Helsingin Sanomat raportoi tällä viikolla kahdessa paikassa mittauspaikassa ilman­laadun olevan jopa erittäin huono. Leppävaarassa ja Kauniaisten keskustassa ilmanlaatu on ollut jopa erittäin huono. Perjantaiaamuna työmatkaliikenteen aikaan Kauniaisissa mitattiin hengitettäviä hiukkasia hetkellisesti 555 mikrogrammaa ja Leppävaarassa torstai-iltana 438 mikrogrammaa kuutiossa.

Lue lisää

Helsingin kaupungin ilmansuojelusuunnitelman 2017–2024 toimia katupölyn vähentämiseksi

15.3.2018

Helsingin kaupungin ilmansuojelusuunnitelmassa 2017 – 2024 katupöly on tunnistettu yhdeksi keskeisimmistä Helsingin ilmanlaatuongelmista.

Suunnitelmassa tunnistetaan ilmanlaatua heikentävän katupölyn muodustuvan tienpinnasta, hiekoitusmateriaalista, jarruista, renkaista, nastoista ym. irronneesta aineesta.

Talvisin kertyvän ja keväisin ilmaan vapautuvan katupölyn pääasialliset aiheuttajat ovat
kaupungeissa nastalliset talvirenkaat ja hiekoitushiekan käyttö. Myös kesäaikaan ja syksyisin
voi aiheutua katupölyhaittoja esimerkiksi rakennustyömaiden takia. Suunnitelmassa
on käsitelty myös rakennus- ja purkutyömaiden sekä raitiotieliikenteen
ja siihen liittyvien huoltotöiden aiheuttamia pölyhaittoja ja niiden torjuntaa.

Suunnitelmassa on esitelty seuraavia monipuolisia toimenpiteitä katupölyn vähentämiseksi:

 • 1. Katupölyn vähentäminen aktiivisella pölynsidonnalla
 • 2. Tehostettu katujen puhdistus
 • 3. Tarkennnettu hiekoitus ja tehokas hiekanpoisto
 • 4. Rakennustyömaiden pölyn vähennys
 • 5. Raitioteiden pölyämisen vähentäminen
 • 6. Edistetään kitkarenkaiden osuuden kasvua talviliikenteessä
 • 7. Katupölyn vähentäminen pääväylillä

Lue tarkemmin suunnitelmasta

Tuoreimmassa talvirengastestissä nastarenkaat selkeästi turvallisimmat

29.9.2017

Tekniikan Maailma testasi vuotuisessa talvirengastestissä jälleen kattavasti markkinoilla myynnissä olevia nastarenkaita ja kitkarenkaita.

Yhteensä testissä oli mukana 15 nastarengasta ja 11 kitkarengasta ja testiautona oli Volkswagen Golf, rengaskokona 205/55 R16.

Tekniikan Maailman testiin osallistuneissa nastarenkaissa oli nastoja 96 ja 190 välillä.
Suuremmalla nastamäärällä haetaan erityisesti parempaa jääpitoa. TM:n testeissä ilmeni, että oikean tasapainon löytäminen on tärkeää, sillä varsinkin suuremmissa määrissä yksittäisen nastan ajoalustaan kohdistama paine ei enää välttämättä suoraan paranna pitoa.

Kärkikastin kitkarenkaat eivät kuitenkaan vielä tarjoa yhtä hyvää kokonaisvaltaista turvallisuutta ja kitkarenkaiden voittajakaksikko saikin vertailussa vain kaksi tähteä, kun parhaat nastarenkaat saivat neljä tähteä.

Lue tarkemmin vertailusta

Uuden tieliikennelaissa ehdotus nastarenkaiden paikallisesta käyttökiellosta

28.9.2017

Tieliikennelakiehdotuksessa esitetään uutta liikennemerkkiä, jolla kiellettäisiin nastarenkaiden käyttö paikallisesti. Merkin viralliseksi nimeksi ehdotetaan ”Nastarenkailla varustetulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty”.

Mitä mieltä tästä ovat Autoliitto ja Liikenneturva?

Autoliitto:

– Luonnoksessa ei ole esitetty tarvetta tai perusteluja sille, missä ja miten nastarenkaiden käyttökieltoa edellyttävää merkkiä tulisi tai voitaisiin käyttää. Tällä hetkellä kiellolle ei ole olemassa erityisiä perusteluja. Jokaisella kuljettajalla tulee olla oikeus valita itselleen turvallisin rengastyyppi eikä heidän liikkumistaan tule rajoittaa valinnasta johtuen.

Liikenneturva:

– Nastarenkaita käytetään Suomessa edelleen yleisesti. Tienkäyttäjän näkökulmasta nastarenkaiden käytön rajoittaminen liikennemerkin avulla voi olla hankalaa. Liikenneturvan mukaan kannattaisi etsiä muita keinoja, joilla kannustettaisiin autoilijoita kulloinkin tarkoituksenmukaisimpaan renkaiden valintaan.

Teksti: Jussi Saarinen, Moottori.fi

Julkaistu Länsiväylä-lehdessä 03.07.2017

Vakuutusyhtiö: nastarenkaiden suosio ei hiivu

20.9.2017

If Vahinkovakuutusyhtiön teettaman tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista autoilijoista valitsee talvikaudelle nastarenkaat. Kaikki eivät kuitenkaan muista, että urasyvyyden ja nastojen määrän lisäksi turvallisuuteen vaikuttaa renkaan ikä.

Suomalaiset ovat sitkeästi nastakansaa. Tuorein vahvistus näkemykselle löytyy Vahinkovakuutusyhtiö Ifin tekemästä kyselystä, jonka mukaan suomalaisautoilijoista peräti 85 prosenttia valitsee talveksi autoonsa nastarenkaat siinä missä vain 15 prosenttia luottaa kitkoihin.

Lue lisää Moottori-lehdestä

Raskaille ajoneuvoille valmistellaan talvirengaspakkoa

15.10.2016

Liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy valmistelemaan muutosta raskaiden ajoneuvojen rengasvaatimuksiin.

Rengasvaatimusten muutos tarkoittaisi sitä, että joulu-helmikuun aikana kuorma- ja linja-autojen vetävillä akseleilla tulisi käyttää talvirenkaita, joiden kulutuspinnan urasyvyys olisi vähintään 5,0 mm. Ajoneuvon ja perävaunun kaikilla muilla akseleilla olisi käytettävä renkaita, joiden urasyvyys olisi vähintään 3,0 mm. Muutos koskisi myös traktoreita, joiden rakenteellinen nopeus on yli 60 km/h.

Nykyisissä määräyksissä ei tehdä eroa talven ja muiden vuodenaikojen välillä. Ympäri vuoden voimassa olevan määräyksen mukaan urasyvyyden tulee olla vähintään 1,6 mm. Suomen rengasvaatimukset ovat talviajan osalta lievemmät kuin useissa Euroopan valtioissa.

Lue lisää Liikenne- ja viestintäministeriön sivuilta

Kevät 2016: Helsingin kaduilta putsataan 22 000 kuutiota hiekkaa

1.4.2016

Hiekkojen poistaminen kaduilta aiheuttaa vaikeitakin oireita – eikä ihme, sillä Helsingin kaduilta poistettu hiekka vastaa kahden ihmisen korkuista hiekkapatjaa jalkapallokentällä.

HS havainnollisti 22 000 kuutiometrin viemän tilan grafiikan avulla.

2016 hiekkamäärä Helsinki
KUVA: JANNE KAARLA, GRAFIIKKA: PETRI SALMÉN / HS, LÄHDE: HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTO

Lue lisää hs.fi

Nastarenkaiden kieltämiselle tyrmäys Trafin kyselyssä

21.3.2016

Selvä enemmistö vastusti nastarenkaiden käytön rajoittamista Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tilaamassa kyselyssä. Nastarenkaiden käytön rajoittamista voitaisiin perustella ainakin talous- ja terveyssyillä, sillä ne syövät päällysteitä ja irrottavat katupölyä.

Trafi kysyi suhtautumista nastarenkaiden käytön ”merkittävään rajoittamiseen”, jolle antoi täyden tukensa kuusi prosenttia vastaajista. Ainakin jollain tasolla ajatusta kannatti noin viidennes vastaajista. Lähes kaikki muut vastustivat. Kitkoilla ajavista nastarenkaiden käytön rajoittamista vastusti kyselyn mukaan 40 prosenttia.

Lue lisää Etelä-Suomen Sanomista >

Kokeilu Oulussa: puulastujen käyttö hiekoitussepelin sijaan

20.3.2016

Oulussa on haettu kokemuksia puulastujen käytöstä ekologisempana vaihtoehtona hiekoitushiekalle.
Menetelmää on käytössä hyvin kokemuksin mm. Sveitsissä La Chaux de Fondsin kaupungissa ja Oulun kokemus antaa tukea menetelmälle.

Menetelmän eduiksi havaittiin mm. etteivät puulastut pölisseet yhtäpaljon kuin hiekka tai sepeli. Puulastujen etuja ovat myös niiden ekologisuus, miellyttävämpi ja pehmeämpi tuntuma, hyvä pito paljaalla asfaltilla sekä se etteivät ne riko polkupyörän renkaita yhtä helposti kuin sepeli. Menetelmän rajoitteita taas ovat niiden korkea hinta.

Lisäksi tutkimuksen yhteenvedossa havaittiin, että “tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan todeta, että puulastujen käytöllä voitaisiin vähentää kevätpölyn määrää huomattavasti. Tämä selittyy sillä, että puulastut eivät muodosta pölyä kuten hiekka tai sepeli. Lastujen vähäpölyisyys käy ilmi myös tienkäyttäjien ja tilaajan antamassa palautteessa. Kevätpölyn määrän vähentämisellä olisi suuri vaikutus erityisesti kaupunkien ja suurien taajamien ilmanlaadulle, joka keväisin huononee pölystä johtuen. Kevätpölyn määrän vähenemisellä olisi erityisesti merkitystä ihmisille, jotka ovat herkkiä pölyn aiheuttamille haitoille.”

Lue lisää kokeilun kokemuksista Liikenneviraston selvityksestä 62/2015

Räntä toi vain hetken helpotuksen – hyvä sää tuo katupölyn takaisin

19.3.2016

Helsingin Sanomat raportoi tämän kevään katupölytilanteesta:
“Räntäsade näyttäisi helpottaneen vain hetkeksi katupölystä oireita saaneiden elämää pääkaupunkiseudulla.

Tilanne on vuodenaikaan nähden erittäin tyypillinen. Katupöly on joka vuosi ongelma etenkin maaliskuun lopussa ja huhtikuun alussa.

Vuodet eivät ole kuitenkaan veljeksiä. Katupölyn määrään vaikuttavat etenkin kosteus ja yöpakkaset ja se, miten sopiviin väleihin sateet sattuvat katujen puhdistuksen kannalta. Vuosi 2015 oli katupölyn kannalta poikkeuksellisen kamala, tästä keväästä on näin varhain vielä vaikea tehdä mitään suuria johtopäätöksiä.

”Aurinkoiset päivät ovat pölypäiviä. Helpoin kevät on silloin, kun sade sitoo katupölyä sopivassa rytmissä niin, että katuja ehditään puhdistaa”, selittää ilmansuojeluasiantuntija Maria Myllynen HSY:ltä.””

Lue lisää Helsingin Sanomista

Meteorologi Antti Kokko kertoo videolla jokakeväisistä katupölytilanteista.

21.2.2016

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Antti Kokko kertoo videolla jokakeväsisestä katupölytilanteesta.
“Katupölyä nousee ilmaan lumen sulaessa ja maan kuivuessa, jolloin talven aikana liukkauden vähentämiseksi kaduille sekä jalkakäytäville levitetty hiekoitushiekka nousee kaduilta sekä liikenteen että tuulen vaikutuksesta.

Katupölyepisodit eivät riipu pelkästään säästä, vaan myös alustan laatu on merkitsevä. Hiekoitushiekan lisäksi ilmassa leijuva pöly sisältää muun muassa tien pinnoitteesta, autojen renkaista ja jarruista sekä pakokaasuista peräisin olevia hiukkasia. Eniten pölyä on tyypillisesti ruuka-aikoina vilkkaasti liikennöidyillä katu- ja tieosuuksilla.”

Katso lisää fmi.fi

Nastoilla pitoa talvipyöräilyyn

1.11.2015

Lokakuusta pitkälle kevääseen jatkuva liukkaiden kelien kausi on otettava huomioon myös pyöräilyssä. Keliin sopivat varusteet sekä pyörässä että polkijalla tekevät kylmän kauden pyöräilystä turvallisempaa. Liikenneturva kertaa, että liukkailla on oma nopeus tärkeää sovittaa tilanteen vaatimaksi.

Talvella nastarenkaat lisäävät sekä turvallisuutta että ajomukavuutta myös pyörässä. Nastarenkaat kannattaa vaihtaa alle, kun yölämpötila painuu pakkasen puolelle. Ainakin eturenkaan olisi hyvä olla nastoitettu, sillä tällöin pyörän ohjaus on vakaampaa. Takana nastarengas lisää pitoa jarrutukseen. Myös karkeakuvioinen tai syväurainen rengas sopii talviajoon, mutta pitoa se antaa lähinnä lumisella tiellä ajettaessa.

Lue lisää liikenneturva.fi

VTT:n tutkimuksen mukaan kitkoilla enemmän kuolonkolareita

12.3.2015

Mitä liukkaampi keli, sitä todennäköisemmin onnettomuusautossa on kitka- kuin nastarenkaat ja ratissa kokenut kuski.
Teknologian tutkimuskeskus VTT:n julkaiseman tutkimuksen mukaan talvikelillä kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa alla on ollut useammin kitkat kuin nastat, kun vertailukohtana ovat erityyppisten renkaiden osuudet.

Kaikkein selvin ero nastallisten ja ei-nastallisten talvirenkaiden välillä oli jäisellä tiellä ajettaessa: kitkarenkailla ajetut onnettomuudet olisivat vähentyneet jopa 83 prosenttia, jos autossa olisi käytetty nastoja.

– Jos kaikki kitkarenkaita käyttävät vaihtaisivat nastoihin, voitaisiin välttää keskimäärin yksi kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus talvikaudessa. Vastaavasti, jos kaikki ajaisivat kitkoilla, kuolemaan johtaneet onnettomuudet lisääntyisivät vuosittain keskimäärin yhdeksällä, VTT:n tutkija Juha Luoma sanoo.

Lue lisää Iltasanomista.

Tammi- ja helmikuussa ilmanlaatu oli huono vain yhtenä päivänä

2.3.2015

Vähäluminen ja lämmin talvi on vähentänyt hiekoituksen tarvetta Helsingissä.
Tammi- ja helmikuussa ilmanlaatu oli huono vain yhtenä päivänä tammikuun alussa, ja muuten ilmanlaatu on pysynyt tiukkojen normien puitteissa.

HSY: Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu oli syksyllä 2014 pääosin hyvä tai tyydyttävä

19.12.2014

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu oli syys–marraskuussa 2014 suurimman osan ajasta hyvä tai tyydyttävä. HSY:n tekemien mittausten mukaan ilmanlaatu ei poikennut merkittävästi edellisen syksyn ilmanlaadusta.
Lue lisää

Nastarenkaat tuoreimpien talvirengastestien voittajat

29.11.2014

Tämän vuotisissa Tekniikan Maailman ja Tuulilasin talvirengasteisteissä nastarenkaat olivat jälleen selkeät voittajat.
Testeissä on nähtävissä on selkeä kehitystä sekä kitka- että nastarenkaissa, mutta ero nastarenkaiden kokonaisturvallisuudessa ja -mukavuudessa on säilynyt samana.

Testien tulokset

TM-vertailu nastarenkaat:

  Nokian Hakkapeliitta 8 8,8

  Continental Conti lce Contact 8,6

  Pirelli Ice Zero 8,6

  Good Year Ultragrip Ice Arctic 8,5

  Gislaved Nord Frost 100 8,3

  Hankook Winter Pike RS 8,1

  Dunlop Ice Touch 8,0

  Michelin X-Ice North 3 7,9

  Bridgestone Blizzak Spike-01 7,7

  Vredestein Arctrac 7,5

  Jinyu Winter yw53 7,1

  Nordman 4 7,1

  Sunny Winter-Grip SN3860 5,9

TM-vertailu kitkarenkaat:

  Goodyear Ultra Grip Ice 2 8,2

  Nokian Hakkapeliitta R2 8,2

  Michelin X-Ice X13 7,8

  Continental ContiViking Contact 6 7,8

  Maxxis Arctictrekker 7,7

  Bridgestone Blizzak WS70 7,3

  Pirelle Ice Control Winter 7,2

  Sailun Ice Blazer WSL2 7,2

  Dunlop SP Ice Sport 6,8

  Vredestein Nord-Trac2 6,7

  Kumho I´Zen KW31 6,6

  Sunny Snowmaster SN3830 6,1

Tuulilasi-vertailu nastarenkaat:

  Nokian Hakkapeliitta 8 88

  Continental Conti lce Contact 76

  Pirelli Ice Zero 75

  Goodyear Ultragrip Ice Arctic 71

  Hankook Winter Pike RS 70

  Dunlop Ice Touch 68

  Michelin X-Ice North 3 67

  Bridgestone Blizzak Spike-01 63

HS: Katupölyn määrä Helsingissä vähentynyt

7.7.2014

Helsingin kaduilta mitataan vuosi vuodelta pienempiä määriä katupölyä. Sen sijaan typpidioksidin määrää keskustan katukuiluissa ei ole saatu kuriin.

Lue lisää

Tuotekehityksen mahdollisuudet, nastat esiin nappia painamalla

7.6.2014

Katso video mullistavasta rengaskonseptista, jossa nastat saa piiloon ja esiin nappia painamalla.

Lue lisää

HSY: Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu vuonna 2013 melko hyvä

15.4.2014

Pääkaupunkiseutu on ilmanlaadultaan puhtaimpia metropolialueita Euroopassa. Vuonna 2013 ilmanlaatu oli suurimman osan ajasta hyvä tai tyydyttävä, mutta ajoittain ilmanlaatua heikensivät paikalliset ilmansaasteet eli katupöly, pakokaasujen typpidioksidi, pienpolton päästöt ja satama-alueiden lähellä laivojen päästöt.

Lue lisää

Lainsäädäntö kannustaa kehittämään nastarenkaita

12.12.2013

Suomessa astui 1.7. voimaan uusi nasta-asetus, jonka tavoitteena on vähentää teiden kulumista.

Lue lisää

Suomessa voi hengittää huoletta – ilmassa vain vähän saasteita

16.11.2013

Vuosittain julkaistava Euroopan ympäristöviraston EEAn vuosiraportti kertoo, että Suomessa on vähemmän ilmansaasteita kuin Manner-Euroopassa.

Lue lisää

Tutkimus: Suomalaiset luottavat nastarenkaisiin

11.11.2013

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset luottavat nastarenkaisiin: 81 % suomalaisista pitää nastarenkaita parhaana valintana Suomen talviolosuhteisiin. Suomalaiset eivät myöskään halua lisää sääntelyä nastarenkaiden käyttöön eivätkä kannata nastakieltoa. Nastarenkaiden täyskieltoa kannattaa ainoastaan seitsemän prosenttia suomalaisista ja 84 % pitää nykyistä sääntelyä hyvänä.

Lue lisää

Katupölyn ja nastarenkaiden suhteesta tarvitaan lisätutkimuksia

30.10.2013

Tuoreen Nasta-tutkimusohjelman (2013) mukaan tietyissä, keskustan ulkopuolisissa testiolosuhteissa vajaa puolet katupölystä syntyy tien päällysteestä, jota kertyy tienpinnoille pääosin nastarenkaiden tuottamina. Tutkimuksessa mukana ollut tutkija Kaarle Kupiainen Nordic Enviconista sanoo, että yhden tutkimuksen perusteella tehtävien johtopäätösten kanssa pitää olla varovainen.

Lue lisää

Nastarenkaiden käyttöä ei syytä rajoittaa erikseen Helsingissä

5.4.2013

Liikenneturvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä tehostava nastarenkaita koskeva asetus astuu Suomessa voimaan kesällä.

Lue lisää